Contents

青青陵上柏

青青陵上柏

佚名〔两汉〕

青青陵上柏,磊磊涧中石。

人生天地间,忽如远行客。

斗酒相娱乐,聊厚不为薄。

驱车策驽马,游戏宛与洛。

洛中何郁郁,冠带自相索。

长衢罗夹巷,王侯多第宅。

两宫遥相望,双阙百余尺。

极宴娱心意,戚戚何所迫?

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_2a844a2e6460.aspx

Comment