Contents

驱车上东门

驱车上东门

佚名〔两汉〕

驱车上东门,遥望郭北墓。

白杨何萧萧,松柏夹广路。

下有陈死人,杳杳即长暮。

潜寐黄泉下,千载永不寤。

浩浩阴阳移,年命如朝露。

人生忽如寄,寿无金石固。

万岁更相迭,贤圣莫能度。

服食求神仙,多为药所误。

不如饮美酒,被服纨与素。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_1b00492cdb81.aspx

Comment