Contents

观西山怀岳麓以为莫能相上下也聊赋此云

Contents

观西山怀岳麓以为莫能相上下也聊赋此云

朱熹〔宋代〕

风月平生意,江湖自在身。年华供转徙,眼界得清新。

试问西山雨,何如湘水春。悠然一长啸,妙绝两无伦。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_cc68e37830de.aspx

Comment