Contents

临江仙·夜归临皋

Contents

临江仙·夜归临皋

苏轼〔宋代〕

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。(余 一作:馀)

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_334152b6ba49.aspx

Comment