Contents

书愤

Contents

书愤

陆游〔宋代〕

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_7c14409ca751.aspx

Comment