Contents

西江月·阻风山峰下

Contents

西江月·阻风山峰下

张孝祥〔宋代〕

满载一船秋色,平铺十里湖光。波神留我看斜阳,放起鳞鳞细浪。

明日风回更好,今宵露宿何妨。水晶宫里奏霓裳,准拟岳阳楼上。

https://so.gushiwen.cn/shiwenv_4b7defe71710.aspx

Comment